Anatomia zęba

W uzębieniu ludzkim rozróżniamy uzębienie mleczne i stałe. Mleczne uzębienie składa się z 20 zębów, po 5 zębów w każdej ćwiartce. Pierwszy ząb mleczny (najczęściej dolny przyśrodkowy siekacz) pojawia się w jamie ustnej w 6 miesiącu życia.

Stałe uzębienie składa się zazwyczaj z 32 zębów, 16 w szczęce i 16 w żuchwie w jednej ćwiartce znajduje się (2 siekacze 1 kieł, 2 zęby przedtrzonowe i 3 trzonowe). Pierwsze zęby stałe wyrzynają się około 6 roku życia.
Każdy ząb zbudowany jest z takich samych struktur anatomicznych. Część zęba, która widoczna jest w jamie ustnej nazywamy koroną zęba, natomiast część, która tkwi w kości to korzeń zęba.
Korona każdego zęba zbudowana jest ze szkliwa i zębiny. Szkliwo jest najtwardszą tkanką w organizmie człowieka i pokrywa z zewnątrz całą koronę, aż do połączenia z korzeniem. Miejsce połączenia korony zęba z korzeniem zęba nazywamy szyjką zęba. Pod szkliwem znajduje się mniej odporna tkanka zwana zębiną, która stanowi główny zrąb zęba. W środku każdego zęba znajduje się komora wypełniona miazgą z nerwami i naczyniami.
Korzeń zęba zbudowany jest również z zębiny pokrytej od zewnątrz cementem korzeniowym. W korzeniu znajduje się kanał korzeniowy, będący wąskim przedłużeniem komory zęba.
Cały ząb umocowany jest w zębodole za pomocą delikatnej siateczki włókien zwanej ozębną.