Protetyka

Wkład koronowo – korzeniowy

Wkład koronowo-korzeniowy stosuje się w przypadku znacznego uszkodzenia
lub całkowitego uszkodzenia koron zębów własnych gdzie nie udaje się odbudować zęba standardowym wypełnieniem.
Warunkiem koniecznym do wykonania wkładu jest przeleczony endodontycznie ząb a uszkodzenie zęba nie powinno być poniżej brzegu kostnego wyrostka zębodołowego.

  Korony i mosty
    Korony
W przypadku, kiedy korony zębów nie mogą być odbudowane poprzez wypełnienie np., gdy ząb jest za bardzo zniszczony, zaleca się wykonanie korony protetycznej. Jest to uzupełnienia protetyczne trwale osadzone na oszlifowanym wcześnie zębie.
Często korony służą też do poprawy estetyki, przebudowy zwarcia a także do lepszego utrzymania w jamie ustnej protez ruchomych.

  Mosty
Most to stała proteza uzupełniająca brak od jednego do kilku zębów. Zbudowany jest z przęsła odtwarzającego czynność i kształt utraconych zębów oraz z elementów mocujących go na filarach, którymi są naturalne zęby (korzenie) otaczające brakujący ząb.

Most jest to nic innego jak korony połączone ze sobą, które odbudowują brakujące zębów.


Przykłady koron i mostów:

Korona ze złota

Pacjent 1

 

 

Korony porcelanowe

Pacjent 1- Korona porcelanowa

Pacjent 2- Korony porcelanowe na złocie

Korony porcelanowe na złocie po osadzeniu

Pacjent 3- Wkład koronowy

Mosty porcelanowe

Pacjent 1- Most porcelanowy po szlifowaniu

Most porcelanowy po osadzeniu

Pacjent 2- Most porcelanowy jednofilarowy, 1-sza wizyta, konsultacje

W trakcie leczenia

Most po osadzeniu

Protezy

Protezy całkowite

Proteza częściowa

Proteza szkieletowa