Usługi

Po badaniu stomatologicznym, po wybraniu ostatecznego planu leczenia wspólnie z pacjentem, pacjent dostaje kosztorys z pisemnym potwierdzeniem kosztów leczenia.
Płatność za usługi stomatologiczne jest regulowana dopiero na zakończenie całego leczenia. W przypadku skomplikowanego, długiego lub drogiego leczenia będzie konieczne pozostawienie depozytu/zaliczki na początku leczenia, po zatwierdzeniu planu leczenia przez obie strony.

Płatność za usługi stomatologiczne można rozłożyć na raty, jednakże pełna płatność musi być uregulowana wraz z zakończeniem leczenia.